Krystyna Suszynska
  Wybory samorządowe 2014 - Ruch Społeczny NIEPOKONANI

Radom 25 września. Hotel Aviator - spotkanie z członkami Ruchu Społecznego Niepokonani.

Krystyna Suszyńska & Niepokonani - Radom

Słuchajac wypowiedzi uczestników nasuwa mi się refleksja, którą wyrażam publicznie:

- Osoby tworzące stowarzyszenie uważano za sfrustrowanych pieniaczy, chcących odreagować nieudane przedsięwzięcia, które zepchnęły ich na margines. Taka opinia wydawała się uprawniona do momentu, gdy wysoki fukcjonariusz państwowy, w randze ministra, wyraził opinię, że państwo nie działa. Wtedy wszystko stało się jasne. Niepokonani mają problemy gdyż "państwo nie działa". W trójpodziale władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, sądownictwo stało się najsłabszym ogniwem. Szybko zmieniające się przepisy powodują, że bezduszne i bezmyślne przestrzeganie litery prawa zepchnęło na margines egzekwowanie ducha uregulowań prawnych. Zepchnęło na ten sam margines, na którym znaleźli się niepokonani.

Krystyna Suszyńska & Niepokonani (Łukasz Gojke) - Radom
 
Z przewodniczącym Niepokonanych Łukaszem Gojke

Słuchając wypowiedzi przedstawicieli Ruchu Niepokonanych mam przed oczyma, na pozór nie związany z tematem spotkania, obraz ciągnącego się aż po horyzont stada pędzących w szalonym biegu antylop. To my - ludzie. Kiedy któraś z antylop, zrobiwszy nieostrożny krok pada, lub kiedy którąś z nich zaatakuje i powali przyczajony drapieżnik, pozostała część stada w swoim szaleńczym biegu tratuje nieszczęsną. Stłamszone zwierzę z łatwością staje się pożywieniem dla różnego rodzaju hien i kombinatorów podążających za stadem lub wręcz kryjących się w jego szeregach.

Krystyna Suszyńska & Niepokonani (Grzegorz Nici) - Radom
 
Krystyna Suszyńska i Grzegorz Nici
jeden z trzech przedsiębiorców, których losy
stały się kanwą filmu Ryszarda Bugajskiego “Układ zamknięty”

Pomimo werbalnych deklaracji dotyczących likwidacji skutków urzędniczych pomyłek, uderzający jest brak jakichkolwiek praktycznie ugruntowanych procedur pozwalających na zrekompensowanie jednostce skrzywdzonej przez organy Państwa doznanego uszczerbku. Dla pozostającego w codziennym biegu społeczeństwa problem może wydawać się marginalny, chociaż przypadkową ofiarą systemu stać może się każdy z nas...

 
874094      Krystyna Suszyńska
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!