Krystyna Suszynska
  Wybory samorządowe 2014 - 1 konferencja prasowa

W dniu 16 października 2014 r. odbyła się pierwsza w ramach kampanii wyborczej moja konferencja prasowa. Tematem spotkania z dziennikarzami było omówienie hasła wyborczego "Przywróćmy rangę miastu".

Jako pierwszy zabrał głos rzecznik prasowy KW Wolny Radom Leszek Syta. Przedstawił moją osobę, chwaląc dorobek społeczny i postawę polityczną. Powiedział także, że na listach Komitetu Wyborczego Wolny Radom są przedstawiciele Partii Zielonych, Partii Demokratycznej, Stowarzyszenia Niepokonani Polska oraz działacze dawnej Racji Polskiej Lewicy oraz innych grup o otwartych umysłach.

    Bazą intelektualną mojej konferencji było wydane przez GUS opracowanie - "Statystyczny Portret Radomia w latach 2005 - 2012". Cytując fragment przedmowy do tego opracowania powiedziałam, że:
    "układ i prezentacja danych zawartych w opracowaniu stanowi swoisty zbiór informacji,
    który moze być użyteczny lokalnym władzom przy ocenie podjętych i projektowanych
    przedsięwzięć a także wszystkim jednostkom wykorzystującym co codzień wskaźniki
    rozwoju społeczno-gospodarczego oraz mieszkańcom zainteresowanym zmianami jakie
    zaszły w tym okresie w Radomiu
".

Porównanie Radomia do pozostałych 5 dużych miast na prawach powiatu na Mazowszu nie wypadło korzystnie dla Radomia. Długotrwałe złe zarządzanie znalazło swoje odzwierciedlenie w danych GUS, będących obiektywnym wyznacznikiem kondycji gospodarczej i społecznej miasta.

W związku z tym, że opracowanie o którym mowa wydrukowane zostało w zaledwie 90 egzemplarzach, poinformowałam dziennikarzy o możliwosci jego pobrania w formie elektronicznej z witryny internetowej GUS lub mojej strony osobistej strony internetowej. Mogą się Państwo zapoznać z tym opracowaniem klikając tutaj.

Poniżej mogą Państwo obejtrzeć krótką relację z tego wydarzenia przygotowaną przez radomską telewizję Dami.

 
874077      Krystyna Suszyńska
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!