Krystyna Suszynska
  Inne wydarzenia społeczno polityczne - Konferencja Deliberatywna

(Type a title for your page here)

   
Pierwsza radomska konferencja deliberatywna, na którą zaprosiliśmy mieszkańców naszego miasta odbyła się w auli głównej Wyższej Szkoły Handlowej w dniu 16 listopada 2010 r. Zorganizowałam ją występując z ramienia Partii Demokratycznej wspólnie z Janem Gibałą ze stowarzyszenia "Radomianie Razem".

"Deliberare" po łacinie oznacza: rozważać, roztrząsać, debatować, zastanawiać się i konfrontować. To spotkanie było wstępną prezentacją nowej, rzadko jeszcze stosowanej w Polsce metody konsultacji społecznych jaką jest sondaż deliberatywny. Podstawą metody jest minimum dwukrotne, anonimowe zbadanie rozkładu opinii - przed i po wystąpieniach ekspertów oraz dyskusji. Dzieląc się własną opinia o przedmiocie sporu uczestnicy sondowali jednocześnie jak na dany problem patrzą inni. Udział ekspertów w deliberacji pozwala uczestnikom poszerzyć własne horyzonty myślowe o nowe, dogłębne opinie pochodzące ze źródeł profesjonalnych. Naszymi ekspertami na debacie byli: Kazimierz Woźniak, Krzysztof Gajewski, Marta Chałubińska, Barbara Pikiewicz i Mariusz Fogiel

   
Dwukrotny pomiar rozkładu opinii - przed i po dyskusji, pozwala stwierdzić, w jakim stopniu mamy skłonności do zmiany naszych poglądów i pod jakimi warunkami to czynimy. To co obecni na konferencji zobaczyli było czymś nowym i nieznanym. Za kilka lat taki sposób badania opinii stanie się standartem w rozwiązywaniu problemów na każdym poziomie demokratycznego społeczeństwa.

   
Istota tej metody, od strony technicznej, polega na zapewnieniu możliwości przeprowadzania tajnych głosowań w niezwykle sprawny i szybki sposób. Zebrani mogą głosować tak często i tak szybko jak tylko jest to celowe. Od chwili ogłoszenia głosowania do zebrania i przetworzenia jego wyników upływa nie więcej niż kilka sekund. Każdy uczestnik otrzymuje przy wejściu zestaw składający się z identyfikującego go elektronicznego klucza i wysyłającego sygnał do jednostki centralnej pilota. Po zadaniu przez moderatora pytania, każdy uczestnik wybiera odpowiedź naciskając odpowiedni przycisk a zbiorczy wynik ukazuje się niemal natychmiast na ekranie.

   
Pierwszym tematem deliberacji była ocena, czy wybory samorządowe są demokratyczne. W pierwszym głosowaniu na "tak" wypowiedziało się 67,6 % zebranych, na "nie" 29,6 % zaś 2,8% nie miało w tej sprawie wyrobionego zdania. Po dyskusji i wypowiedziach ekspertów wynik uległ zmianie: na "tak" wypowiedziało się 41,7 % zebranych, na "nie" 48,6 % . Ilość osób, które nie miało w tej sprawie wyrobionego zdania niespodziewanie wzrosła do 9,7 %. Niektórzy uczestnicy zachwiali się w swoich dotychczasowych poglądach na omawianą kwestię, a skala tego zjawiska zaskoczyła ich samych.

   
Kolejnym omawianym tematem było meblowanie miasta w tereny zielone. Na pytanie, czy w Radomiu jest dostateczna ilość terenów zielonych "tak" odpowiedziało 27,4 %, nie 68,5 %. Nie miało zdania w tej kwestii 4,1 %. Po wysłuchaniu eksperta i dyskusji "tak" odpowiedziało 24,3 %, nie 70,3 %. Niezdecydowanych było 5,4 %. Powodem zmiany opinii na omawiany temat było prawdopodobnie omówienie przez eksperta różnic i uwarunkowań związanych z terenami zielonymi ogólnie a tzw. terenami zielonymi urządzonymi.

Ostatnie głosowanie dotyczyło oceny dostępu do informacji lokalnych w Radomiu. Tym razem zastosowano wielostopniową skalę ocen. Zebrani negatywnie ocenili istniejący stan rzeczy. Wypowiedzi ekspertów jeszcze bardziej pogłębiły tę negatywne poglądy. Optymistycznym akcentem były wyniki głosowań dotyczących oceny przebiegu konferencji - aż 77,9 % zebranych oceniło ją jako pozytywne przeżycie. Mieli oni świadomość w historycznym niemalże wydarzeniu.

 
874097      Krystyna Suszyńska
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!