Krystyna Suszynska
  Gry wojenne

Szprendałowicz & Wójcik

W maju ubiegłego roku z ekstazą publikowano w mediach news, iż w Radomiu powstanie siedziba Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Taka decyzja była prawdopodobnie podyktowana względami politycznymi i historycznymi. Typowano nawet działkę pod budowę nowej, bardziej funkcjonalnej siedziby PGZ. Władzom miasta marzył się wzrost zatrudnienia i przypływ dochodów z podatków obciążających bogatą firmę. Przyszli parlamentarzyści widzieli Radom jako serce polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Rok 2016 przyniósł niepokojące wydarzenia. Część biurek wywieziono do Warszawy, część dokumentów wyniesiono pod osłoną nocy.

Prestiż miasta, w którym znajduje się tak ważna instytucja, dbająca o techniczne zabezpieczenie polskiej obronności i nasze poczucie bezpieczeństwa, zaczął blednąć na rzecz tak mało znaczącego konfliktu personalnego pracowników administracyjnych. Produkcji broni, a jeszcze bardziej działaniom związanym z jej obrotem, nie służą światła jupiterów. Za sprawą tego konfliktu PGZ stanęła nagle w pełnym, w dodatku wybitnie negatywnym świetle.

 
873989      Krystyna Suszyńska
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!