Krystyna Suszynska
  Przebieg kampanii wyborczej do PE - Janusz Palikot w Radomiu

Dziś tj. 7 marca 2014 wzięłam udział w konferencji prasowej zorganizowanej w związku z przyjazdem do Radomia Janusza Palikota - lidera Koalicji Europa Plus Twój Ruch. Spotkanie z dziennikarzami odbyło się przed Urzędem Miejskim przy ulicy Kilińskiego.

Tematykę spotkania zdominowały w znacznym stopniu wydarzenia na Ukrainie.Janusz Palikot krótko omówił aktualną sytuację oraz jej wpływ na wzajemne relacje pomiędzy Polską, Ukrainą, Rosją oraz Unią Europejską. Podkreślił, iż ostatnie wydarzenia na wschodzie wyraźnie wskazują, iż podstawową i jedyną racją stanu dla Polski jest jak najściślejsza integracja ze zjednoczoną Europą; nie tylko w sferze politycznej ale również gospodarczej. Jako pożądany przykład takiej integracji podał pilną konieczność wprowadzenia procedury wspólnych negocjacji a następnie zakupów surowców energetycznych przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej.Zdaniem lidera koalicji Europa Plus Twój Ruch, wystąpienie Unii Europejskiej w roli pojedynczego, potężnego partnera, partnera którego ze względu na rozmiar potencjalnych transakcji nie sposób lekceważyć czy zmanipulować, ograniczyłoby do minimum możliwość wykorzystywania oferowanych cen gazu jako elementu rosyjskiej polityki zagranicznej.To właśnie Polska powinna z taka inicjatywą wystąpić.

Janusz Palikot podkreślił, że integracja walutowa z UE a więc wprowadzenie w Polsce euro jako obowiązującej waluty ma znaczenie nie tylko ekonomiczne ale w obecnej sytuacji politycznej na świecie także polityczne a nawet militarne. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pogląd szefa Twojego Ruchu na sprawę akcesji do unii walutowej, zbieżny z opiniami wyrażanymi przez prof. Marka Belkę a także opiniami analityków banków (m. in. Nordea, Bank Handlowy) pozostaje w sprzeczności z oficjalną doktryną obecnego rządu. Zarówno premier Donald Tusk jak i minister finansów Mateusz Szczurek nie wiążą sprawy ewentualnego przyjęcia europejskiej waluty w Polsce z obecnym zwiększeniem napięcia geopolitycznego na świecie twierdząc, że kryzys ukraiński nie ma nic wspólnego z problemem europejskiej waluty. Obecny minister finansów, w wywiadzie udzielanym przedstawicielowi PAP stwierdził, że członkostwo Polski w eurolandzie w żaden sposób nie zwiększa bezpieczeństwa militarnego naszego kraju.

Dalsza część konferencji poświęcona była sprawom krajowym. Janusz Palikot skupił się na problematyce gospodarczej, unikając odniesień personalnych do konkretnych polityków czy osób publicznych.Podkreślił, że Europa Plus Twój Ruch proponuje wprowadzenie mechanizmów stymulujących rozwój najważniejszych elementów gospodarki przy wykorzystaniu funduszy unijnych, tak aby nie były one częstokroć marnotrawione - tak jak to bywa obecnie. Podkreślił, że fakt, iż Polska jest szóstą gospodarką w Unii Europejskiej oraz dwudziestą gospodarką świata nie ma przełożenia na dochody obywateli, zaś partia Twój Ruch proponuje strategię gospodarczą, dzięki której zarobki Polaków miałyby w ciągu najbliższych dziesięciu lat zrównać się ze średnią europejską, która jest na poziome 2000 euro.

- Ta strategia polega na tym, że w pięciu dziedzinach gospodarki – przetwórstwie rolno-spożywczym, obróbce drewna, informatyce, biotechnologiach i energii z chemią mamy bardzo duże zasoby, które dają nam dobrą pozycję na świecie. Powinniśmy skoncentrować pieniądze europejskie na wydatkach w tych obszarach, by podnieść w nich technologię.

- Już w tej chwili jesteśmy liderami w tych dziedzinach. Powinniśmy je nadal rozwijać i wspierać. Dzięki temu uda nam się pozbyć jednej z naszych największych bolączek, czyli zbyt niskich pensji dla pracowników. Nasza gospodarka jest w czołówce światowej, ale nie idzie to w parze z zarobkami. Chcemy także, aby więcej pieniędzy było przeznaczane na promocję naszego kraju. Wydajemy na to 8 mln zł rocznie, a na samą Świątynię Opatrzności Bożej przeznaczono 6 mln zł. Musimy postawić na tworzenie pozytywnego wizerunku Polski
- mówił Janusz Palikot.

Na zakończenie swojego wystąpienia Janusz Palikot zaproponował aby dziennikarze zadawali pytania, na które postara sie odpowiedzieć. Ta propozycja, jak sie wydaje, wywołała pewną konsternację - w każdym razie żadne pytania nie padły.

Po konferencji prasowej rozpoczęliśmy zbieranie podpisów popierających zgłoszenie kandydatów Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Europa Plus Twój Ruch do Parlamentu Europejskiego. Przeszliśmy w tym celu, wzbudzając żywe zainteresowanie oraz sympatyczne reakcje przechodniów, ulicami Żeromskiego, Piłsudskiego i Traugutta aż do dworca, skad nasz gość odjechał.

Krystyna Suszyńska & J.Palikot
 
 
Krystyna Suszyńska
 
 
Eurowybory - konferencja Radom
 
 
Konferencja prasowa - Radom
 
 
Twój Ruch w Radomiu
 
 
Europa Plus w Radomiu
 
 
K.Suszyńska & J.Palikot

 
874080      Krystyna Suszyńska
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!