Krystyna Suszynska
  Przebieg kampanii wyborczej do PE - Rozpoczęcie kampanii wyborczej

W dniu 2 lutego 2014 r. w Reducie Banku Polskiego przy ul. Bielańskiej 10 w Warszawie brałam udział w spotkaniu, zorganizowanym w celu zaprezentowania kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch po raz pierwszy przedstawił zgromadzonym dziennikarzom kandydatów otwierających listy wyborcze.W spotkaniu brali udział kandydaci, delegaci okręgów z całego kraju oraz zaproszeni goście. Partię Demokratyczną Demokraci.pl reprezentowali m.in. widoczni na poniższych fotografiach: Andrzej Celiński oraz Krystyna Suszyńska.

Witając zgromadzonych, przewodniczący Twojego Ruchu Janusz Palikot nawiązał do przebiegu wyborów do Sejmu RP. Przypomniał w ten sposób, że w 2011 roku wszelkie „niezależne” sondaże mówiły, iż partia Janusza Palikota może liczyć na 1% poparcia, a okazało się, iż poparło ją ponad 10% wyborców. Wydarzenia z okresu ostatnich wyborów do parlamentu krajowego wskazują na to, że przywiązywanie przez wyborców wagi do wyników sondaży nie ma większego sensu, gdyż mogą się one wtedy łatwo stać stać samospełniającą przepowiednią czy chociażby czynnikiem, który w pewien sposób kreuje ostateczny wynik - tak jak to możemy zaobserwować chociażby w odniesieniu do prognoz uznanych analityków na rynkach finansowych.

Siła list wyborczych ugrupowania Europa Plus Twój Ruch tkwi nie tylko w doborze odpowiednich osób, ale i w doborze odpowiednich wartości, jakimi kierowało się ono przy ich układaniu. To pierwsze listy w historii polskiej polityki, na których panuje pełen suwak i pełen parytet, stanowią realny przykład wcielania w życie idei postępu i równości.

Obecny na spotkaniu przewodniczący Komitetu Honorowego koalicji Europa Plus Twój Ruch Aleksander Kwaśniewski zaznaczył, iż w obliczu tak wielu problemów, z którymi zmaga się nasze Państwo, należy się zmobilizować i zjednoczyć:

      „Projekt integracji europejskiej jest niewątpliwie jednym z najwspanialszych, jaki powstał w ludzkiej cywilizacji. Jednak na początku XXI wieku ten projekt ma problemy, jest zagrożony przez ludzi, którzy chcą oprzeć swoje koncepcje polityczne na nacjonalizmie, na ksenofobii, na egoizmie. Problemem Europy nie jest rozszerzanie UE, ale próba zawrócenia koła historii.”

W toku swojej wypowiedzi Prezydent podkreślił, że to zagrożenie jest realne, widać je w sondażach – coraz większe poparcie zyskują partie nacjonalistyczne, głośne są hasła antyimigranckie.Takie nastroje prowokuje sytuacja, w której wielkie koncerny, w porozumieniu z aktualną władzą, doprowadzają do tego, że sam fakt posiadania pracy stał się dobrem nadrzędnym bez względu na warunki oraz efekty tej pracy:

      W tym najczarniejszym śnie w jedną wyborczą noc możemy stać się krajem rządzonym przez eurosceptyków, ludzi, którzy Europy nie rozumieją, nie znają, boją się jej i będą nas prowadzić na marginesy europejskie - mówił Aleksander Kwaśniewski.

Dla słuchaczy stało się jasne, że przed powrotem prawicy do władzy Platforma Obywatelska przestała juz chronić i potrzebna jest nowa, zjednoczona siły centrolewicowa:

Europa Plus Twój Ruch jest odpowiedzią na tę groźbę ucieczki z Europy, którą mogą nam zafundować środowiska prawicowe. Przynosi polskim wyborcom – zmęczonym, sfrustrowanym – powiew świeżego powietrza, jest znakiem nadziei na polskiej scenie politycznej. Chcemy przekraczać wyobrażenia, przekraczać stereotypy, wyciągać rękę do innych - podsumował Aleksander Kwaśniewski.

Krystyna Suszyńska

 
874105      Krystyna Suszyńska
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!